Upptäck facilitering! Konsten att medvetet leda möten som skapar motivation, delaktighet och resultat.

Faciliteringsdagarna är en fantastisk möjlighet att möta kollegor från andra företag och organisationer som också är där för att få inspiration, samla verktyg och idéer. Vi vill ge alla möjlighet att skapa och leda möten som motiverar, engagerar och ger konkreta resultat.

Du är ledare, konsult, expert eller en som helt enkelt leder människor och möten. Du vill vidareutveckla dig och din förmåga att planera, genomföra och följa upp möten som på annorlunda och nya sätt tar deltagarna till högre höjder.

Vill du få en större palett av färger i din yrkesroll för att ta ytterligare ett kliv? Vill du möta människor från andra företag och utbyta erfarenheter? Vill du ha roligt?

VÄLKOMMEN!

Stockholm

9-10 nov 2017