Discover facilitation! The art of leading meetings that create motivation, participation and results.

Program

Faciliteringsdagarnas idé är att professionella delar med sig till andra professionella. Kanske du är en av dem som vill dela med dig? 

Årets huvudtema är: Gör det komplexa enkelt. Inför konferensen kommer du kunna välja mellan olika teman för sessioner som “Jag som facilitator”, “Digital komplexitet” och “Verktyg som förenklar”. Vi har noga valt alla våra sessionshållare, både i smågrupper och i storgrupp. Bara att botanisera!

Våra värdar

Lorensbergs

Lorensbergs Organisationskonsulter

info@lorensbergs.se +46 31 340 80 09

Inspiratörer:

Faciliteringsdagarna logo to website

Registrering

TID: 08:30-09:00

Skärmavbild 2018-09-19 kl. 09.03.32

Check in

Inledande session i storgrupp med Malin Morén & Jonas Roth Sjöblom

TID: 09:00-09:45

SAL: Pascal

Skärmavbild 2018-07-24 kl. 12.56.32

Leading in Complexity

Dr. Karen Norman

What if we were to take seriously the idea that complexorganisations can never be fully predicted or controlled? What if we accept that power, politics, conflict, misunderstanding, and emotion are always present in organisations and cannot simply be managed away? What would this mean for how we work together when facing an uncertain future? What might this mean when facilitating change in complex environments?. Dr. Karen Norman, former  Executive Director of Nursing in Healthcare Organisations is currently Visiting Professor at the Complexity Research Group at the University of Hertfordshire, teaching on their Doctorate in Management Programme, supervising doctoral students working with complexity theories in their own organisations.  Karen will explore these questions based on her own experience of facilitating change in complex organisations for one of Facilitation Day’s keynote.

TID: 09:45-10:30

SESSION: Keynote, English

SAL: Pascal

Skärmavbild 2018-08-30 kl. 21.53.11

Hantera oförutsägbarheter

Mårten Starck & Frida Åberg

Inom facilitering är metoder och förhållningssätt viktiga och något vi ofta fokuserar på. Ändå går inte alltid sessionen som planerat – vad är det som gör att det skapas flow och motivation när vi faciliterar en grupp, medan det känns trögt i en annan, trots att vi använder samma verktyg och metoder?
Denna session ger dig mer djupgående insikter i hur du som facilitator påverkar gruppen, och hur vissa gruppsituationer påverkar dig. Genom ökad självmedvetenhet utforskar vi hur du kan bli en skickligare resilient facilitator.
Frida Åberg och Mårten Stark faciliterar en workshop där vi lär känna oss själva i rollen som facilitatorer lite bättre och lite mer på djupet. Frida är psykolog och Mårten beteendevetare, bägge två är erfarna facilitatorer. De delar övertygelsen att ju mer vi lär oss om oss själva desto bättre blir vi när vi faciliterar andra.

TID: 10:45-12:15

SESSION: Jag som facilitator

Johan profil

Bygg en resultatorienterad förändringskarta – inifrån och ut

Johan Nordin

Det snurrar allt snabbare i den digitala värld vi lever i. Vi förväntas ta in och processa massor av information, förutsättningar ändras och samverkan inom och utanför den egna organisationen är en förutsättning för att få jobbet gjort. Det är komplext helt enkelt, och snabbt ska det gå.
När det är pressat är det lätt hänt att man sneglar på hur andra gjort, förändring drivs utifrån och in, vilket lätt kan blir svårt att få till i praktiken.
Johan Nordin på Simplify Change AB hjälper företag göra det enklare att arbeta tillsammans, att synliggöra denna komplexitet och därigenom förhålla sig till den. Under den här experimentella workshopen kommer ni få prova på och se hur verktyg från psykologin, Agila metoder och ramverk för att hantera komplexitet kan användas för att bygga en visuell förändringskarta inifrån och ut och skapa förutsättning för ökad delaktighet, engagemang och flexibilitet.
Och vi kommer titta på hur du kan göra det online.

TID: 10:45-12:15

SESSION: Digital komplexitet

Skärmavbild 2018-10-09 kl. 16.22.55

VAKNA DÅ!!

Malin Zandelin

För visst har du också tittat ut över en sömnig skara deltagare vars ögonlock bit för bit ger efter för tyngdlagen? Eller stått i ett rum tystare än i centrum på Faraos pyramid. Kanske har du då också, i brist på andra verktyg, känt för att välta ett bord, hälla ett glas vatten över huvudet eller dansa ditt namn för att väcka liv i den slumrande massan?
Du som vill ha fler isbrytare och energizers i din låda, är så varmt välkommen till denna unika session där vi gemensamt kommer lära oss metoder som väcker döda fiskar till liv, får människor att lämna sina hjulspår och bryter is bättre än Ymer.

TID: 10:45-12:15

SESSION: Verktyg som förenklar

Skärmavbild 2018-10-16 kl. 16.57.21

Building Values-Driven Teams & Organisations

Hedvig Mossvall

Many organisations face increasing challenges in today’s volatile market. Most organisations have realised that creating a healthy corporate culture is the key factor to future success. Using facilitation skills to explore and develop values as a method for individual, team and organisational transformation is one way to develop a values-driven organisation with sustainable teams and individuals.
Hedvig Mossvall will focus on giving an introduction to how you can facilitate deeper dialogues in order to build values-driven teams and organisations.
With a background both as a consultant and as a manager Hedvig will give you inspiration and input with the help of many real-life examples.
The workshop will also create the possibility to explore your own personal values and understand from which level of consciousness you operate from and get the perspective on increasing team and organisational health.

TID: 10:45-12:15

SESSION: English

Faciliteringsdagarna logo to website

Lunch

TID: 12:15-13:15

superfotoJonas

Roll och trygghet som facilitator

Jonas Roth Sjöblom

Många, även erfarna facilitatorer, brottas med att hitta en bra balans mellan att vara facilitator och att vara expert/tränare. Det finns några fundamentala skillnader och förhållningssättet hos facilitatorn gör stor skillnad i vad gruppen kan åstadkomma eller inte.  I denna session kommer vi att arbeta med fem nyckelfaktorer för att lyckas med sin facilitering, att hitta rätt förhållningssätt och att känna sig trygg i sin facilitativa roll. Vi kommer bygga på den erfarenhet som finns i rummet, så både du som är ny som facilitator och du som är erfaren är mer än välkommen.
Jonas Roth Sjöblom har faciliterat sen mitten på 90-talet, skrivit ett antal artiklar i ämnet och praktiserar facilitering i sitt företag Vindöga. Jonas är certifierad facilitator, har rätt att certifiera facilitatorer internationellt, är molekylärbiolog och har doktorerat inom organisationsteori.

TID: 13:15-14:45

SESSION: Jag som facilitator

Skärmavbild 2018-08-30 kl. 21.47.28

Ett agilt förhållningssätt i en komplex digital värld

Elena Wallén Björkenäng

Många står idag inför utmaningen att framgångsrikt driva en digital transformation i en komplex miljö, fylld av snabba förändringar, förväntan på hög innovationskraft och att bygga upp relevant kompetens för att kunna möta nya utmaningar. Vilket ledarskap och arbetssätt är bäst lämpat för att kunna navigera i en sådan verklighet? Kan ett agilt förhållningssätt vara en väg framåt? Det agila står för snabbrörlighet, flexibilitet, arbete i mindre tvärfunktionella team med korta delleveranser och i nära samverkan med kunden. Det kan leda till högre produktivitet, nöjdare kunder som inkluderas i processen och nöjdare medarbetare som får ta ansvar och arbeta mer självständigt.
I den här workshopen utforskar vi hur agila principer och värderingar kan forma ett ledarskap och arbetssätt som bättre hanterar den omvärld vi står inför. På vilket sätt ger det fördelar? Måste man anamma alla agila metoder och verktyg för att lyckas eller kan man plocka vissa delar? Hur kan man skapa en framgångsrik samverkan med kunder som inte är agila? Målet är att ni får med er konkreta idéer som kan omsättas i er verksamhet.
Elena Wallén Björkenäng är certifierad facilitator och har erfarenhet av förändringsledning i större IT-projekt där ett agilt förhållningssätt varit utgångspunkten.

TID: 13:15-14:45

SESSION: Digital komplexitet

Skärmavbild 2018-09-03 kl. 11.41.38

Grafisk facilitering

Christina Hemmingsen & Terese Ellnestam

Som mötesledare kan den informationsintensiva vardagen vi alla lever i vara en utmaning. Att få mötesdeltagare att behålla fokus, energi och aktivitet. Att få individer att formulera sina tankar och idéer och samtidigt dela detta med andra i olika samarbeten och på ett fokuserat sätt under ett möte kan vara en utmaning.
Vi kan alla behöva stöd i att dela värdet i kommunikation på ett intressant och tydligt sätt. Uttryck som ”…ger en helhetsbild över vårt arbete…”, ”…det skulle jag vilja se!” eller …”jag kan se att vi kommer att behöva….” är vanliga under möten. Vi vill se helheten framför oss så att vi kan enas om vårt resultat innan mötet avslutas.
Att navigera i en komplex värld där informationsflödet är enormt är en utmaning. Grafisk facilitering har hjälpt tusentals människor att underlätta detta.
Grafisk facilitering hjälper oss bl a att:
• Komma ihåg saker under en längre tid
• Koppla samman idéer fortare
• Få en djupare förståelse för koncept
• Få en högre kvalitet och ett större fokus i våra samtal
…och inte minst, sprider glädje och energi!
Därför vill vi under detta pass, genom olika övningar, ge dig möjlighet att utforska hur grafisk facilitering kan berika dig som mötesledare.
Christina Elise Hemmingsen och Terese Ellnestam kommer ni få möta under detta pass.
Christina är en erfaren projektledare, facilitator och förändringsledare som arbetat mycket inom utbildningsområdet.
Terese är grafisk facilitator, graphic recorder och kursledare med lång erfarenhet inom förändringsledning och kommunikation.

TID: 13:15-14:45

SESSION: Verktyg som förenklar

Skärmavbild 2018-10-11 kl. 16.39.05

Innovate or Dinosaur

Pär S. Finquist, Marc Sommar & Camilla Örn

In the autumn of 2017 Pär Skoglund Finquist, Marc Sommar and Camilla Örn at Roche lead a project called Spark of Creativity. The objective of this project was to develop and capture the unique creativity of each employee at the company. A secondary important objective was to funnel this creativity into the meeting culture to increase efficiency, cross-functional collaboration and inspiration. Throughout 6 months, the project successfully ran with different moments and different methods for example, Failure Day, Design Thinking, Hackathon sessions and a Train the Trainer programme for the game Innovate or Dinosaur. The project was so successful it took home an IAF Platinum Facilitation Impact Award.
Interested in learning how to develop your company culture so it is even more creative? Do you want to experience playfulness to catalyse ideas? Join Pär, Marc and Camilla to hear more, play Innovate or Dinosaur and feel inspired. Who knows? You might even get some ideas you can “steal with pride”!

TID: 13:15-14:45

SESSION: English

photo

Björn Lindeblad

Att få lyssna på och möta Björn är som att få massage. Axlarna sjunker, du börja andas långsammare och det känns som om du får en hopkokad fond av visdom i varje mening.
Björn ”Natthiko” Lindeblad gav vid 30 års ålder bort allt han ägde, och blev buddhistisk skogsmunk i Thailand. Efter 17 år är Björn nu tillbaka i byxor. Han undervisar i meditation, håller föredrag och inspirerar till goda relationer och möten. Han valdes 2012 till Lyssnarnas Sommarvärd, och hans ”Sommar” den 18 juli blev ett av sommarens mest rosade.
På Faciliteringsdagarna kommer du att få uppleva Björn i lite olika former och ta med dig verktyg och insikter som kan hjälpa dig i mötet med dig själv och andra människor.

TID: 15:15-16:00

SESSION: Keynote

SAL: Pascal

Faciliteringsdagarna logo to website

Paneldiskussion

Avslutande session i storgrupp. Våra värdar Malin Morén och Jonas Roth Sjöblom faciliterar en diskussion kring facilitering med en panel av Learning & Development specialister från Spotify, Randstad, Roche och Zenuity.

TID: 16:00-17:00

SAL: Pascal